Laf D66 keert zich tegen religie’s in het algemeen om islam te stoppen


Lafbek Alexander Pechtold keert zich tegen religies in het algemeen, onder het mom van scheiding van kerk en staat, maar in werkelijkheid om de islamisering van Nederland te stoppen. Het is natuurlijk hypocrisie ten top dat uitgerekend de partij die z’n stemmen voor het grootste deel put uit de Wildershaat, Wilders in feite gelijk geeft in zijn meest fundamentele politieke punt: kritiek op de islam. Om dat te verbergen verschuilt Pechtold de laffe, zich achter de leugen van scheiding kerk en staat. Aangezien er helemaal niets mis is met religies buiten de islam, en er daarom helemaal geen reden is voor een verre gaande scheiding van kerk en staat, is dit een uiterst ongeloofwaardig argument.

Terecht dat CDA en CU nu de hakken in het zand zetten, maar ook de leiders van deze christelijke partijen zijn niet vrij van hypocrisie op ditzelfde punt als Pechtold. Deze nota bene christelijke partijen verraden hun wereldwijde geloofsgenoten door het specifieke probleem met de islam die Joden en Christenen vervolgt en vermoord te ontkennen. Om wilders geen extra wind in de zeilen te geven kon deze essentiële discussie ook natuurlijk niet vóór de verkiezingen plaatsvinden, dus begint het geharrewar nu. Wat zijn onze politici toch een stelletje ruggengraatloze lafbekken!

Het kernprobleem is dat de islam een vijandige ideologie is die zich tactisch voordoet als religie, dat is succesvol in een land als Nederland met verregaande wetten ter bescherming van religie. Zo hebben religies het recht op hun eigen onderwijs, de mateloze islamitische indoctrinatie van kinderen is hiervan het kwalijke gevolg. Door onze geschiedenis met godsdienstoorlogen die helemaal niets met de islam van doen hadden zijn deze wetten ontstaan. Tot de komst van de exotische islam waren die wetten afdoende om de zaken hier goed te regelen. De veroveringszucht van de stiekeme op lange demografische termijn gerichte tactiek van de islam heeft daar verandering in gebracht.

Het is alleen Wilders en zijn PVV die het lef heeft dit te benoemen. Zijn politieke tegenstanders hebben zich al heel vroeg met maximaal geweld tegen deze zienswijze afgezet, zelfs het nazi-Duitsland-associatie-wapen is daarvoor wederom ingezet. Dat had immers ook al zo effectief gewerkt toen Pim Fortuyn de gore moed had het beestje bij het naampje te noemen. De politiek en de media kunnen nu niet plotseling toegeven dat Wilders al die tijd gelijk had. Demonisatie kent geen schadevrije weg terug.

Zelfs professionele wegkijkers als Pechtold kunnen vandaag de dag het probleem van de voortgaande islamisering niet meer ontkennen, maar doen dat schaamteloos wel.. Omdat men toch voor de bühne iets moet laten zien, trachten zij dan telkens iets algemeens te verzinnen om te voorkomen Wilders gelijk te geven: de hoofddoek mag geweigerd worden, maar het volstrekt onschuldige kruisje of Davidster moet er dan ook aan geloven.

Heel goed dat Segers en Buma nu de hakken in het zand zetten, misschien dat we bij de volgende verkiezingen eindelijk eens een beetje normaal kunnen doen. Dat betekent: Wilders z’n gelijk geven en eenvoudige en houtsnijdende maatregelen nemen om het probleem van islamisering voor eens en altijd te stoppen.

Advertentie

Natuurlijk dreigt Turkije met asielzoekers


Het getuigt natuurlijk van gruwelijk cynisme dat de Turkse dictator Erdogan die arme sloebers van een asielzoekers nu in gaat zetten als wapen, maar het is wel de politieke realiteit. Net zo gruwelijk is de zogenaamde Turkijedeal waarbij de EU een heleboel geld naar Turkije brengt om Erdogan een extra drukmiddel te geven, win-win voor de Turk. Is Erdogan nu zo slim of zijn de EU-leiders nu zo dom?

De EU-leiders zijn natuurlijk niet dom, het zijn de omhooggevallen winnaars van door linkse idealen verziekte landen. De schade door deze Marxistische idealen stopt niet bij het tot op het bot verzwakken van natiestaten maar is ook verantwoordelijk voor het promoveren van de grootste linksgekkies naar het EU-leiderschap.

Het EU leiderschap is het probleem, meer precies, het Linkse leiderschap. Neem het Schengenakkoord, vrij verkeer van mensen en goederen, en grenzen alleen aan de buitenkant om te voorkomen, tja, te voorkomen wat er nu gaande is..

Een van de problemen met het maken van afspraken met linkse politici is dat wanneer het puntje bij het paaltje komt deze zachte heelmeesters simpelweg hun afspraken niet KUNNEN nakomen. Hun idealen zitten daarvoor te zeer in de weg. Hoewel idealen? Laten we het grootste ideaal van deze onwetenden niet vergeten: carriere, status en uiteindelijk ordinaire macht. Onwelgevallige dramatische beelden in de media van teruggestuurde sloebers en gelukzoekers, passen daar niet bij.

Het slotdebat tussen Rutte en Wilders ging daar voor een belangrijk deel over, Wilders wilt Nederland beschermen voor massa-immigratie door het heft in eigen hand te nemen en de nationale grenzen te herstellen, Rutte wilt afspraken maken met het buitenland, met de leiders van de EU en dictators als Erdogan.

Met alle lessen uit het recente verleden is het voor mij niet goed te bevatten hoe een bewezen leugenaar als Rutte met een dergelijk standpunt over essentiële zaken de verkiezingen wint. Is het naïviteit of puur cynisme, wilt de werkelijk foute populist opstaan?

Diversiteit kan alleen zonder islam


De (waarschijnlijk) nieuwe coalitiepartners van Mark Rutte, hebben Diversiteit (D66) en de Multiculturele samenleving (CDA) hoog in het vaandel staan. Beide begrippen komen op hetzelfde neer en gaan over het omarmen van de islam. Zonder de spanning die deze islam op de westerse samenleving zet zou dit nooit op de politieke agenda staan, het is immers logisch is dat immigratie een culturele smeltkroes tot gevolg heeft.

Die spanning op de westerse samenleving door de islam is onvermijdelijk omdat het veroveren en het islamiseren van de ongelovigen een doel is van die islam. Omdat de westerse samenleving haar verworven vrijheid niet zonder meer wilt inleveren krijg je dus spanning.

Je kunt het moslims moeilijk kwalijk nemen dat zij vijandig tegenover het westen staan, zij krijgen dat al op vroege leeftijd ingeprent door de islamitische indoctrinatie. Je bent pas moslim als je aanvaard dat de koran het letterlijke woord van God is, en dat daaraan, aan die letterlijkheid dus, niet getornd mag worden. Dat maakt het voor ons westerlingen dus heel eenvoudig, aangezien de tekst van de koran online staat, om daarvan kennis te nemen. Om bijvoorbeeld even zelf te checken of die ‘lelijke’ dingen die Wilders over de koran zegt waar zijn.

Nu zijn er over dat boek allerlei ingewikkelde verhandelingen geschreven door mensen die de simpele waarheid niet zo goed uitkomt. De, ons helaas ontvallen arabist Hans Jansen reageerde hierop met een niet te ontkennen logica: Als een deel van de moslims de koran ziet als een license to kill, IS het een license to kill.

De kwaadaardigheid ligt niet zozeer bij moslims, die doen immers het goede in hun ogen. De kwaadaardigheid ligt bij ‘vaderlandse’ politici die positieve begrippen als Diversiteit en Multiculturele Samenleving misbruiken om te verhullen dat zij het Nederlandse volk hebben opgezadeld met een vijandelijke ideologie, en mensen die daar voor waarschuwen voor gek verklaren.

 

 

Denk is een zegen voor dit land


Denk komt met 3 zetels in de kamer, dat is ondanks hun dubieuze prestaties tot nog toe een goede zaak. Vroeger zat deze ‘lange arm van Erdogan’ verscholen in de PvdA, maar nu moeten ze met de Turkse billetjes bloot. Waar het altijd gissen was naar de ware intenties van onze ‘nobele medelanders’ die zo gebukt gaan onder SOCIAAL ECONOMISCHE omstandigheden dat het slecht afstraalt op de statistieken, gaan we nu uit de eerste hand horen hoe ze DENKen.

Win-win zeg ik dan.

De pers tracht Wilders tot verliezer uit te roepen


De pers is verbaasd over de montere Wilders, ze hadden de PVV liever voor dood verklaard, zoals ze al zo vaak tevergeefs hebben gedaan. De haat zit diep.

Deze uitslag is teleurstellend, maar de gevaarlijke Turkijetruc van Rutte en de andere pro-EU-mannetjes was succesvol en doorslaggevend. Het blijft natuurlijk gevaarlijk, roekeloos en uiterst onverantwoordelijk gedrag, maar dat is de politiek als het er echt om gaat. We zijn de moord en doodslag uit de geschiedenisboekjes echt nog niet zo ver ontgroeid. Zie de weerstand tegen Trump, voor Links is democratie alleen een feestje als ze de baas zijn.

Het realisme van Wilders is weliswaar onverslaanbaar op lange termijn, want waarheid aan zijn kant, maar op korte termijn kan de corrupte media de boel aardig verstoren.

Het is een samenspel van kwade krachten die de samenleving op alle niveaus gijzelt; Onderwijs, jonge geesten worden gehersenspoeld met linkse wanen; Wetenschap, realistisch immigratie kritisch onderzoek wordt bestreden; Justitie, realiteitszin draait alleen rond het verstoorde wereldbeeld van D66 waar nationaliteit gelijkgeschakeld wordt aan ras wanneer dat uitkomt, Grootkapitaal (Global capitalism), wil geen onrust om de inkomsten veilig te stellen en ontkent het immigratieprobleem niet alleen maar spint er garen bij door lage lonen; Koningshuis, zie grootkapitaal; ik vergeet er nog een hele lijst, maar het idee is wel duidelijk zo dacht ik.

Ondertussen bikkelt Wilders rustig door en wordt zijn stem in de wereld alleen maar sterker. Winst, regeringsdeelname of misschien zelf premierschap zijn niet de enige manier om invloed te hebben en dingen daadwerkelijk recht te zetten. Zie hoe VVD en CDA qua inhoud opschuiven: dubbele nationaliteit, criminele buitenlanders uitzetten, of hoe CU-leider Segers het met hem eens was tijdens het slotdebat over islam.

Ook het EU monster begint te begrijpen dat ze niet op deze massa-immigratie-weg kunnen doorgaan. Dankzij de inspanningen van mensen als Wilders, Le Pen, Trump, en inmiddels een groeiend aantal anderen.

Bij de gedoogconstructie met CDA en VVD hebben we kunnen zien hoe de ‘partners’, die Wilders gedoogsteun nodig hadden om hun vingerlikkende rechtse beleid uit te voeren, er in werkelijkheid op uit waren hem uit te schakelen. Het smerige opzetje met Knapen van het CDA, wordt Wilders tot op de dag van vandaag, met hulp van welwillende nepnieuws media nagedragen. Het etiket ‘wegloper’ blijft hem achtervolgen, hoe onterecht dat ook is.

Wilder als premier, zou een veelvoud aan backstabbers achter z’n broek aan krijgen, Nederland is gewoon te verrot voor helend realisme. Te veel subsidieslurpers of andere profiteurs zien dan hun inkomsten bedreigt, en gaan over tot guerrilla oorlog. Het kwaad zit te diep.

Obama’s nieuwe moraal heerst in NL


In z’n State of the Union speech haalde hij een truc uit over de klimaatdiscussie. Hij gebruikte overtuigend klinkende intonatie om aan te geven dat het afgelopen was met het gehannes en voor eens en altijd nu duidelijk was, “there IS global warming”. Het publiek viel hiervoor als een blok en applaus was zijn deel, hier stond eindelijk een echte leider.. Het probleem echter is dat het feit dat de aarde opwarmt helemaal niet ter discussie staat, de vraag is OF de mens hiervoor verantwoordelijk is, want dat zou de enorme investeringen verantwoorden die nodig zijn dit te verbeteren. ik zag plotseling heel duidelijk dat hier een man stond die niet te vertrouwen is.
Het is een acteur die een overtuigende toespraak kan neerzetten, een toespraak voorzien van alle strategische elementen door een team van spindokters en schrijvers. Een politiek middel zwaar ondersteund door valse emotie.
In deze speech werd de emotie zwaar aangezwengeld door op een arme drommel te spelen die zwaar invalide uit een militair project kwam.
Wat deze emotie zo vals maakt is dat deze doelbewust wordt ingezet als politiek middel.
Obama is hier een meester in en wordt daarbij geholpen door een massaal deel van de pers, nationaal en internationaal. Corrupte journalistiek is het grote gevaar voor democratie.

Wereldleider Obama verkracht het belangrijkste goed, de moraal. Net zoals een van z’n voorgangers, Bill Clinton, dat deed door openlijk te liegen en er mee weg te komen.

De nieuwe moraal: Goed is waar je mee weg komt.

Dit is de atheïstische moraal van de D66PvdAVVD mensen, een moraal die op lange termijn alleen maar tot meer problemen leidt.

De koran is niet het ‘PROJECT’


Onderstaande tekst plaatste ik op de website van journalist Joost Niemöller ( http://joostniemoller.nl/2014/03/arme-mevrouw-sanders/#comment-2548 ) als reactie op een lezersbijdrage die wees op het zogenoemde PROJECT, een wat Dan Brown’s aandoende complottheorie over de overigens reële bedreiging van islamitische veroveringsdrang.

Ik heb zojuist de eerste link naar tekst over PROJECT gevolgd, en wat gelezen. Het is zo te zien een hedendaagse methode(s) om het objectief van de koran te verwezenlijken. Ik kan me goed voorstellen dat in kringen van strategisch denkende moslims zo gedacht wordt. Maar het PROJECT is middel, geen oorzaak.

Er is maar één oorzaak en dat is de koran zelf. Je kan veel zeggen over de strijdheer Mohammed, maar het was weldegelijk een briljante boef. Inzoverre het waar is dat hij de schrijver van de koran is, ik denk eerder dat het net als de bijbel een tekst is die door de jaren en door verschillende schrijvers tot stand kwam.

Het resultaat, de koran, is echter het werkelijke PROJECT. Een boek dat de tand des tijds moeiteloos overleeft, en nog steeds een enorme macht uitoefent op verschrikkelijk veel mensen. Het is een totalitaire veroveringsideologie verstopt in een religie, en gericht op totale overgave van met name simpele zielen. Vele jaren later zou men dit de Bottom Up methode gaan noemen.

Moderne wereldleiders, gericht op hun eigen carrière, willen hun vingers er niet aan branden. ‘Het zal mijn tijd wel duren’, ‘na mij de zondvloed’, in die trand wordt gedacht in die kringen. Bij Obama zou zelfs een dubbele agenda in het spel kunnen zijn, maar dat is puur speculatief.

Hoe dan ook, en het wordt eentonig bij zoveel maatschappelijke onderwerpen, kom ik tot de conclusie dat Geert Wilders het *helemaal* bij het rechte eind heeft met z’n aanval op de koran. Maar om het simpele feit dat het gelijk van Wilders het ongelijk en falen van de heersende orde (zowel nationaal als internationaal) betekent, wordt werkelijk alles uit de kast gehaald hem stuk te maken.

De geschiedenis zal ooit mensen als Fortuyn, Wilders en ja, Janmaat het respect geven wat ze toekomt. Tenzij we dan in een kalifaat vertoeven, dan wordt nooit meer iets vernomen van deze laatste Hollandse Helden.

Fortuyn is voor niets gestorven


De tekst hieronder plaatse ik op 20 maart onder de nickname Machteloze op de website De Dagelijkse Standaard en was aanleiding voor de redactie, ‘de vechters tegen de politieke correctheid’, om Machteloze te bannen.

Ik verwachtte die ban al een tijdje, vanaf het moment dat ik de ware aard van dds doorzag. Al eerder gaf ik mijn ongezouten mening over het verdachte en plotselinge vertrek van Joost Niemöller en het even verdachte verdwijnen van het reactiebeoordelingssysteem met de plussen en minnen. De zelfbenoemde anti-pc redactie zat kennelijk erg in de maag met de vele pvv-steunbetuigingen..

“Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) heeft gisteren ‘met walging’ gekeken naar de beelden van de PVV-verkiezingsbijeenkomst. ‘Dit soort uitingen zijn gif voor de samenleving’.”

Wilders heeft er een schepje bovenop gedaan door nog iets kernachtiger het Marokkanenprobleem te benoemen, met de bekende Pavlofreactie van het establishment tot gevolg.

De verontwaardiging is enorm, wat gebeurt hier nu precies?

Er is een merkwaardig probleem met (islamitische) immigranten in Nederland. Waar in de VS de immigranten allemaal hard meedoen aan The American Dream, beschadigen ze in Nederland de verzorgingsstaat door deze leeg te vreten en blinken ze alleen uit in crimineel gedrag. (Zou dat misschien komen door de anti-Westerse teksten in de koran? )

Dit is nu typisch een probleem waar de politiek iets aan had kunnen doen, maar daar wringt de schoen. In de 40 jaar dat dit probleem al speelt heeft de gevestigde politiek, gedreven door angst en valse linkse idealen, alleen uitgeblonken in wegkijken. Politici die de euvele moed hadden dit probleem te benoemen werden verguist en zelfs vermoord.

Nu zou je denken dat in een ‘beschaafd’ land als Nederland een politieke moord zo’n enorm schokeffect heeft dat er structureel iets zou zijn veranderd in het immigratiedebat. Dat de mensen die om wat voor reden ook wegkijken de schellen van de ogen vallen en misschien tot enige introspectie bereid zijn. Dat die mensen zichzelf afvragen “waarom die emoties?”, “waarom denk ik bij immigratiekritiek aan de holocaust?”, “waarom zie ik geen verschil in criminele immigranten en 6 miljoen onschuldig vermoorde joden? ” Misschien dat dan immigratieproblemen gewoon zakelijk en oplossingsgericht kunnen worden aangepakt.

Maar nee, er is niets veranderd. De politieke verantwoordelijken met bloed aan de handen zijn even, uit damage control, 10 jaar elders geparkeerd en komen nu weer terug op maatschappelijk prominente posities. En de nieuwe elites reageren zoals deze walgelijke minister van Sociale Zaken hierboven.

Laat Wilders er nog maar vele schepjes bovenop doen, het probleem zó hard benoemen totdat zelfs de ontkenners van de PvdAVVD66GLCUetc. eraan moeten. Wie niet horen wilt moet de (abusievelijk ervaren) emotionele pijn dan maar voelen. Zodat er misschien eindelijk eens effectief kan worden opgetreden tegen het geteisem en de islamitische straatterreur.

Wilders is de moderne Galileo


Er zijn mensen die het eerder zien, dat is niet altijd een zege. De geschiedenis leert dat die mensen vaak kunnen rekenen op flinke problemen met de gevestigde orde, die het immers nog niet ziet.

Legendarisch zijn de verhalen over Galileo die zag dat de aarde om de zon draaide en dat die aarde niet plat was. De PvdA gevestigde orde zag het anders, gebaseerd op wensdenken en verkeerde maar vastgezette aannames werd Galileo gesommeerd z’n mond te houden, of anders ging z’n kop eraf.

Dit verhaal heeft zich in de geschiedenis vele keren in verschillende gedaantes herhaald, het is een terugkerend patroon. Dat komt door de menselijke psychologie of meer precies door het conformeren en het daaropvolgende internaliseren van zienswijzen.

De mens voelt zich niet senang als hij alleen is, de mens wilt daarom graag onderdeel zijn van een groter geheel, een groep. Om die groep bij elkaar te houden moet men het over de belangrijke onderwerpen met elkaar eens zijn.

Het belangrijkste streven is om hiervan niet af te wijken, al zie je het eigenlijk anders je houdt je mond en je lult mee. Zodra je van de veilige paden afwijkt ben je verdacht en loop je het risico uitgestoten te worden.

Het is gevaarlijk om je origineel en vrij te uiten, ook al is dat een menselijke behoefte. Maar behoeften kunnen onderdrukt worden, en als je heel slim bent kun je dat stiekum toch doen.

Het is tegenstrijdig, originaliteit en creativiteit en nieuwsgierigheid, het wordt allemaal gezien als deugden. Maar er zijn grenzen, zolang je daarbinnen blijft mag je jezelf uitleven.

Maar de natuur heeft het zo geregeld dat er mensen in allerlei soorten en maten zijn. Zo zijn er afwijking van de norm. Mensen die hun mening geven zelfs als dat betekent dat ze uitgestoten worden.

Die uitgestotenen moeten dan op zoek naar een andere groep, maar sommige zijn zo machtig dat zij zelf een nieuwe groep oprichten. Als die nieuwe groep vervolgens groot wordt voelt de oude club zich bedreigd en komt er oorlog.

In zo’n oorlog wordt door de ene groep getracht de andere uit te schakelen, zodat de deelnemers van die groep zichzelf niet meer bedreigd voelen. Die angstgevoelens zijn zo groot dat geen middel geschuwd wordt om de tegenstander uit te schakelen. Vuil spel wordt toegejuicht.

In de oorlog waarmee de gevestigde orde tracht de PVV te vernietigen, woedt nu de slag om het Marokkanenprobleem. Daarnaast wordt Generaal Wilders in de rug aangevallen door een divisie overlopers met gekrenkte ego’s.

Maar de strijd is nog niet gestreden, het wapen van Wilders, de simpele waarheid, heeft al vaker gezegevierd.  Vooral op lange termijn, als meer informatie beschikbaar komt, lijkt de kracht van de waarheid onverslaanbaar. Zelfs de door de gevestigde orde beheerste media trekt hierdoor telkens aan het kortste eind, er valt nauwelijks tegenop te spinnen.

We wachten het rustig af.

#Wilders #Marokkanenprobleem #zo’nbeetjealleswathijooitbeweerde

Machteloos zie ik toe hoe mijn vaderland wordt stukgemaakt. Verhalen uit het hart van een wit achterstandskind met bedenkelijke GAF.