Fortuyn is voor niets gestorven


De tekst hieronder plaatse ik op 20 maart onder de nickname Machteloze op de website De Dagelijkse Standaard en was aanleiding voor de redactie, ‘de vechters tegen de politieke correctheid’, om Machteloze te bannen.

Ik verwachtte die ban al een tijdje, vanaf het moment dat ik de ware aard van dds doorzag. Al eerder gaf ik mijn ongezouten mening over het verdachte en plotselinge vertrek van Joost Niemöller en het even verdachte verdwijnen van het reactiebeoordelingssysteem met de plussen en minnen. De zelfbenoemde anti-pc redactie zat kennelijk erg in de maag met de vele pvv-steunbetuigingen..

“Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) heeft gisteren ‘met walging’ gekeken naar de beelden van de PVV-verkiezingsbijeenkomst. ‘Dit soort uitingen zijn gif voor de samenleving’.”

Wilders heeft er een schepje bovenop gedaan door nog iets kernachtiger het Marokkanenprobleem te benoemen, met de bekende Pavlofreactie van het establishment tot gevolg.

De verontwaardiging is enorm, wat gebeurt hier nu precies?

Er is een merkwaardig probleem met (islamitische) immigranten in Nederland. Waar in de VS de immigranten allemaal hard meedoen aan The American Dream, beschadigen ze in Nederland de verzorgingsstaat door deze leeg te vreten en blinken ze alleen uit in crimineel gedrag. (Zou dat misschien komen door de anti-Westerse teksten in de koran? )

Dit is nu typisch een probleem waar de politiek iets aan had kunnen doen, maar daar wringt de schoen. In de 40 jaar dat dit probleem al speelt heeft de gevestigde politiek, gedreven door angst en valse linkse idealen, alleen uitgeblonken in wegkijken. Politici die de euvele moed hadden dit probleem te benoemen werden verguist en zelfs vermoord.

Nu zou je denken dat in een ‘beschaafd’ land als Nederland een politieke moord zo’n enorm schokeffect heeft dat er structureel iets zou zijn veranderd in het immigratiedebat. Dat de mensen die om wat voor reden ook wegkijken de schellen van de ogen vallen en misschien tot enige introspectie bereid zijn. Dat die mensen zichzelf afvragen “waarom die emoties?”, “waarom denk ik bij immigratiekritiek aan de holocaust?”, “waarom zie ik geen verschil in criminele immigranten en 6 miljoen onschuldig vermoorde joden? ” Misschien dat dan immigratieproblemen gewoon zakelijk en oplossingsgericht kunnen worden aangepakt.

Maar nee, er is niets veranderd. De politieke verantwoordelijken met bloed aan de handen zijn even, uit damage control, 10 jaar elders geparkeerd en komen nu weer terug op maatschappelijk prominente posities. En de nieuwe elites reageren zoals deze walgelijke minister van Sociale Zaken hierboven.

Laat Wilders er nog maar vele schepjes bovenop doen, het probleem zó hard benoemen totdat zelfs de ontkenners van de PvdAVVD66GLCUetc. eraan moeten. Wie niet horen wilt moet de (abusievelijk ervaren) emotionele pijn dan maar voelen. Zodat er misschien eindelijk eens effectief kan worden opgetreden tegen het geteisem en de islamitische straatterreur.

Wilders is de moderne Galileo


Er zijn mensen die het eerder zien, dat is niet altijd een zege. De geschiedenis leert dat die mensen vaak kunnen rekenen op flinke problemen met de gevestigde orde, die het immers nog niet ziet.

Legendarisch zijn de verhalen over Galileo die zag dat de aarde om de zon draaide en dat die aarde niet plat was. De PvdA gevestigde orde zag het anders, gebaseerd op wensdenken en verkeerde maar vastgezette aannames werd Galileo gesommeerd z’n mond te houden, of anders ging z’n kop eraf.

Dit verhaal heeft zich in de geschiedenis vele keren in verschillende gedaantes herhaald, het is een terugkerend patroon. Dat komt door de menselijke psychologie of meer precies door het conformeren en het daaropvolgende internaliseren van zienswijzen.

De mens voelt zich niet senang als hij alleen is, de mens wilt daarom graag onderdeel zijn van een groter geheel, een groep. Om die groep bij elkaar te houden moet men het over de belangrijke onderwerpen met elkaar eens zijn.

Het belangrijkste streven is om hiervan niet af te wijken, al zie je het eigenlijk anders je houdt je mond en je lult mee. Zodra je van de veilige paden afwijkt ben je verdacht en loop je het risico uitgestoten te worden.

Het is gevaarlijk om je origineel en vrij te uiten, ook al is dat een menselijke behoefte. Maar behoeften kunnen onderdrukt worden, en als je heel slim bent kun je dat stiekum toch doen.

Het is tegenstrijdig, originaliteit en creativiteit en nieuwsgierigheid, het wordt allemaal gezien als deugden. Maar er zijn grenzen, zolang je daarbinnen blijft mag je jezelf uitleven.

Maar de natuur heeft het zo geregeld dat er mensen in allerlei soorten en maten zijn. Zo zijn er afwijking van de norm. Mensen die hun mening geven zelfs als dat betekent dat ze uitgestoten worden.

Die uitgestotenen moeten dan op zoek naar een andere groep, maar sommige zijn zo machtig dat zij zelf een nieuwe groep oprichten. Als die nieuwe groep vervolgens groot wordt voelt de oude club zich bedreigd en komt er oorlog.

In zo’n oorlog wordt door de ene groep getracht de andere uit te schakelen, zodat de deelnemers van die groep zichzelf niet meer bedreigd voelen. Die angstgevoelens zijn zo groot dat geen middel geschuwd wordt om de tegenstander uit te schakelen. Vuil spel wordt toegejuicht.

In de oorlog waarmee de gevestigde orde tracht de PVV te vernietigen, woedt nu de slag om het Marokkanenprobleem. Daarnaast wordt Generaal Wilders in de rug aangevallen door een divisie overlopers met gekrenkte ego’s.

Maar de strijd is nog niet gestreden, het wapen van Wilders, de simpele waarheid, heeft al vaker gezegevierd.  Vooral op lange termijn, als meer informatie beschikbaar komt, lijkt de kracht van de waarheid onverslaanbaar. Zelfs de door de gevestigde orde beheerste media trekt hierdoor telkens aan het kortste eind, er valt nauwelijks tegenop te spinnen.

We wachten het rustig af.

#Wilders #Marokkanenprobleem #zo’nbeetjealleswathijooitbeweerde

Machteloos zie ik toe hoe mijn vaderland wordt stukgemaakt. Verhalen uit het hart van een wit achterstandskind met bedenkelijke GAF.